Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

EBİFLOW NEDİR?

EBİFlow kurumunuzun görünürlüğünü artıran ve ölçülebilmesine imkan tanıyan bir iş akışı uygulamasıdır. Görsel araçlarımız sayesinde iş alanlarınızdaki süreçlerinizi düzenli işletmenizi ve iş süreçlerindeki değişiklikleri hızlı yönetmenizi sağlıyoruz. EBIFlow ile iş süreçleri, kişiler ve bilgi teknolojileri arasındaki boşlukları tamamlıyor, basitleştiriyoruz.

 

Related pages

  • No labels