Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sistem Değişkenleri (System Variables) İş Öncesi veya İş Sonrası script kodlama kısımlarında bu değişkenler kullanılabilmektedir. 

        $(TestMode)
        Akışın test mode ta çalışıp çalışmadığını belirtmektedir.
        $(InstanceNumber)
        Akış Numarasını vermektedir.
        $(InstanceId)
        Akış'ın guid idsini vermektedir.
        $(Originator)
        Bir önceki taskı gerçekleştiren kullanıcının kim olduğunu vermektedir.
        $(Initiator)
        Akışı başlatan kullanıcının kim olduğunu vermektedir.
        $(Library)
        Akışın bulunduğu kütüphanenin guid idsini vermektedir.
        $(Instructions)
        Akış için belirlenen talimat
        $(CompletedBy)
        İş adımını kim tamamladığını vermektedir.
        $(DeadlineDate)
        İş adımının termin tarihini vermektedir.
        $(NextReminder)
        İş adımı için bir sonraki hatırlatma tarihini vermektedir.
        $(WorkItemId)
        Akış adımının guid idsini vermektedir.
        $(WorkItemName)
        İş Adımının adını verir.
        $(WorkItemInstructions)
        Akış için belirlenen talimat
        $(WorkItemState)
        İş adımının buluduğu durumu göstermektedir.
        $(SelectedAction)
        İş Adımının hangi action seçilerek tamamlandığını göstermektedir.
        $(EBIFlowWebUrl)
        Ebiflow Web adresini vermektedir.
        $(Context)
        Context objesini verir.
        $(WorkItem)
        Akış Adımının objesini verir.
        $(Instance)
        Akış objesini verir.
        $(SessionApp)
 
        $(Priority)
        Öncelik
        $(ActiveIdentity)
        Form Script içerisinde formu görüntüleyen kişinin Id bilgisini tutar.