Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Öncelikle listedeki tekil olan bir alan belirlenmelidir. (Kod, Id  olabilir.)

Öncelikle kontrol edilmesini istediğimiz edilmesi istenen veri alanı için aşağıdaki menüden doğrulama kuralı ekliyoruzeklenir.

Açılan pencereden "yeni" seçeneğine tıklıyoruztıklanır.

Uyarı mesajını yazıp validasyon grubunu seçiyoruzgrubu seçilir.

İlk olarak şu anda edit edilen template'i bir değişkene alıyoruz. Daha sonra bu değişken ile listeye eklenmiş olan ürünleri kod bazında karşılaştırmak için düzenleme yapılan data'nın editingRow değeri bir değişkene alınır. Listedeki template'lerden guid değeri bu değişkene eşit olan template'teki urun kodu (Urun), diğer templateler içerisinde aranarak (preceding-sibling::Template/Urun) sayı değeri alınır. Sayı değeri 0'dan büyük ise daha önce bu kod eklenmiş demektir.

 

Kod editöründe aşağıdaki gibi yazılır.

...