Search

Help

Page 1 of 5. Showing 42 results (0,017 seconds)

 1. Xpath fonksiyon Örnekleri

  }' ]"> <If> <Then> <Condition> <Not> <Value Culture="" Target="None">eval::contains(/*/FormBilgileri/FirmaAd,FirmaAdi)</Value … ="None">eval::./FirmaAdi</Value> </StringConcat> </Set> </Perform> </Then> </If> </ForEach> <SetVariable Name
  EBIFlowFeb 24, 2020
 2. Süreçte Aksiyon Alan Kişileri Bulma ve Bilgilendirme : #Bilgilendirilecekler

  )]"> <SetVariable Name="$(Bilgilendirilecekler)"> <Value Culture="" Target="None">eval::concat('$(Bilgilendirilecekler)', completedBy, ';')</Value> </SetVariable> </ForEach> <SetVariable Name="$(length)"> <Math Operator="Subtract"> <Value Culture="" Target="None">eval::string-length('$(Bilgilendirilecekler
  EBIFlowFeb 24, 2020
 3. Regex

  metin olarak yazabilir yada “eval::/*/” şeklinde form verisindeki herhangi bir alanı alabilirsiniz. Not: “eval” kısmı girilmesi gerekiyor   Pattern Bu kısım eşleşme yapacağımız deseni belirlendiği alandır. Direk metin olarak yazabilir yada “eval::/*/” şeklinde form verisindeki herhangi bir alanı alabilirsiniz
  EBIFlowJul 06, 2017
 4. Or

  değeri çevirir.  <Or> <Equals> <Value Culture="" Target="None">eval::/*/Tarih/WeekDay</Value> <Value Culture="" Target="None" IsCDATA="True"><![CDATA[Sunday]]></Value> </Equals> <Equals> <Value Culture="" Target="None">eval::/*/Tarih/WeekDay</Value> <Value Culture
  EBIFlowSep 07, 2017
 5. Character

  > <Value Culture="" Target="None">eval::/*/BaslatanPersonel/Soyad</Value> <Character Type="Comma" /> <Value Culture="" Target="None">eval … koyarak birleştirerek yazar.  <Set Node="BaslatanPersonel/Test"> <StringConcat> <Value Culture="" Target="None">eval::/*/BaslatanPersonel/Ad</Value
  EBIFlowJul 06, 2017
 6. E-posta Üzerinden Onay verme işlemi nasıl yapılır?

  Culture="" Target="None">eval::substring-after(/*/Mail/Body,'/index.html#/form/')</Value> </SetVariable> <SetVariable Name="$(PWorkItemId)"> <Value Culture="" Target="None">eval::substring('$(Hold)',1,36)</Value> </SetVariable> <SetVariable Name="$(Hold)"> <Value Culture="" Target="None">eval::substring
  EBIFlowJan 31, 2020
 7. E-posta ile nasıl süreç başlatma işlemi için uygulanması gereken adımlar nelerdir?

  > <Value Culture="" Target="None">eval::/*/serviceData/email</Value> </IsEmpty> </Not> </Condition> <Perform> <Set Node="/*/Mail/From"> <Value Culture="" Target="None">eval::/*/serviceData/email/sender</Value> </Set> <Set Node="/*/Mail/Subject
  EBIFlowMar 13, 2017
 8. AddDelegasyon

  arasında özel bir karakteri eklemek için aşağıdaki örnekteki gibi kullanılabilir. <AddDelegation Options="Forward" StartDate="eval::/*/Delegation/StartDate"> <Source> <FindUser Property="RegistryNumber"> <Value Culture="" Target="None">eval::/*/Personel/SicilNo</Value> </FindUser
  EBIFlowMar 06, 2019
 9. Not

  .  <Not> <Equals> <Value Culture="" Target="Bool">eval::/*/Personel/OrtakHizmet</Value> <Value Culture="" Target="Bool">true</Value> </Equals … .  <Not> <IsEmpty> <Value Culture="" Target="None">eval::/*/FormBilgisi/GiderYeriYonetici</Value> </IsEmpty> </Not>   OrtakHizmet
  EBIFlowSep 07, 2017
 10. JsonInvoke

  . <SetVariable Name="$(JsonUrl)"> <Value Culture="" Target="None">eval::/*/Baslatan/JsonUrl</Value> </SetVariable> <JsonInvoke Url="$(JsonUrl)" InvokeType="Get … /Response/NotificationList"> <SetVariable Name="$(DocumentName)"> <Value>eval::./DocumentName</Value> </SetVariable> <SetVariable Name="$(FieldName
  EBIFlowApr 12, 2019