Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Bir dizideki elemanları metin olarak birleştirmeye yarar.

Sentaks
<SetVariable Name="$(Result)">
  <StringJoin Seperator=";" IgnoreEmptyValues="True">
   <Value>$(ItemsToJoin)</Value>
  </StringJoin>
</SetVariable>

Özellikler

 AdıAçıklama
 seperator

Birleştirme işleminde kullanılacak ayırıcı karakteri belirlemeye yarar.

  
IgnoreEmptyValues
True/False değerleri verilebilir.

Örnekler

EmployeeRole tablosundaki Müşteri Temsilcisi rolündeki kişileri findIdentities ile her bir kişinin arasında belirtilen karakteri (/) ekleyerek döndürür.

 

Örnek
 <SetVariable Name="$(Result)">
  <StringJoin Seperator="/" IgnoreEmptyValues="False">
   <FindIdentities Name="EmployeeRole" Repository="" IdentityColumn="RegistrationNumber" IdentityColumnType="RegistryNumber">
    <Filter>
     <Criteria Name="Role">
      <Value Culture="" Target="None">MUSTEMSIL</Value>
     </Criteria>
    </Filter>
   </FindIdentities>
  </StringJoin>
 </SetVariable>

Ekrandaki çıktısı şu şekildedir:

SEZEN/ZAFER/MELİH

 • No labels