Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedir?

Özel harf ya da karakterleri üretir.

Sentaks
 <Character Type="Space" />

Özellikler

 AdıAçıklama
 Type

Kullanılacak özel karakter tipini belirler.

TipAçıklama
None 
NewLineAlt satıra geçilmesini sağlar.
CommaVirgül karakterini eklemek için kullanılır.
TabTab özelliğini eklemek için kullanılır.
SemiColonNoktalı virgül karakterini eklemek için kullanılır.
VerticalBarVertical karakterini eklemek için kullanılır.
SpaceBoşluk karakteri eklemek için kullanılır.
CustomVerilen özel bir karakteri eklemek için kullanılır.
   

Örnekler

/*/BaslatanPersonel/Test yoluna /*/BaslatanPersonel/AdSoyad yolunda bulunan değerlerin arasına virgül koyarak birleştirerek yazar. 

Örnek
<Set Node="BaslatanPersonel/Test">
  <StringConcat>
   <Value Culture="" Target="None">eval::/*/BaslatanPersonel/Soyad</Value>
   <Character Type="Comma" />
   <Value Culture="" Target="None">eval::/*/BaslatanPersonel/Ad</Value>
  </StringConcat>
 </Set>

 

/*/BaslatanPersonel/Test yoluna /*/BaslatanPersonel/AdSoyad yolunda bulunan değerlerin arasına boşluk koyarak birleştirerek yazar. 

Örnek
<Set Node="BaslatanPersonel/Test">
  <StringConcat>
   <Value Culture="" Target="None">eval::/*/BaslatanPersonel/Ad</Value>
   <Character Type="Space" />
   <Value Culture="" Target="None">eval::/*/BaslatanPersonel/Soyad</Value>
  </StringConcat>
 </Set>

Ayrıca Bakınız

Set

 • No labels